Polityka prywatności i pliki cookies

I. KLAUZULA INFORMACYJNA - DANE OSOBOWE

Co się zmienia?
Od 25 maja 2018 r. podstawą przetwarzania danych osobowych jest RODO, czyli: Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych).

W związku z powyższym firma INTENTO - Zagórny, Miśkiewicz, Skowroński spółka jawna z siedzibą przy Al. Jana Kasprowicza 46, 51-137 Wrocław będzie przetwarzać Państwa dane osobowe w zakresie niezbędnym do realizacji usług, tj. do prowadzenia internetowego serwisu ogłoszeniowego, za Państwa zgodą oraz w uzasadnionym interesie administratora danych.
Kto jest odpowiedzialny za gromadzone dane?
Administratorem danych osobowych, z którym kontakt możliwy jest drogą mailową (adres: ado@autogielda.pl) lub pocztą tradycyjną kierowaną na adres: INTENTO - Zagórny, Miśkiewicz, Skowroński spółka jawna, Al. Jana Kasprowicza 46, 51-137 Wrocław, z dopiskiem ADO, jest INTENTO - ZAGÓRNY, MIŚKIEWICZ, SKOWROŃSKI SPÓŁKA JAWNA, REGON: 364712164, NIP: 8952084238, KRS: 0000623070, z siedzibą we Wrocławiu, 51-137, al. Jana Kasprowicza 46 (zwana dalej INTENTO).

INTENTO wyznaczyła inspektora danych osobowych, z którym kontakt jest możliwy drogą mailową (adres: inspektor@autogielda.pl) lub pocztą tradycyjną kierowaną na adres: INTENTO - Zagórny, Miśkiewicz, Skowroński spółka jawna, Al. Jana Kasprowicza 46, 51-137 Wrocław, z dopiskiem INSPEKTOR.
Jakie informacje gromadzimy i jak je wykorzystujemy?
Gromadzimy dane w oparciu o art. 6 ust. 1 lit. b RODO, czyli wyłącznie za Państwa zgodą na ich gromadzenie w celu realizacji zamówionych przez Państwa usług oraz w oparciu o art. 6 ust. 1 lit. f RODO, czyli w celu realizacji prawnie uzasadnionego interesu administratora (pomiary statystyczne, wykrywanie nadużyć). Część danych, takie jak Państwa adres IP, rodzaj przeglądarki, systemu operacyjnego przesyłane są automatycznie podczas każdego połączenia z naszymi serwerami. O zakresie danych jakie przetwarzamy decydujecie Państwo sami i w każdej chwili zakres ten możecie zmienić korzystając z przygotowanych formularzy lub poprzez kontakt mailowy. Nasz serwis korzysta również z plików cookie, które są niezbędne do prawidłowego działania serwisu, są używane w celach statystycznych i reklamowych, a jeśli wyrażą Państwo osobną zgodę, mogą być używane do profilowania w celu marketingowym przez nas i Naszych Partnerów. Państwa dane osobowe są przetwarzane ręcznie oraz automatycznie w związku z prowadzoną działalnością gospodarczą, zgodnie z przepisami prawa. Dane przetwarzane są również na potrzeby wystawiania dokumentów księgowych.
O czym Państwo decydujecie w zakresie gromadzonych danych osobowych?
Dla Państwa wygody stworzyliśmy odpowiednie mechanizmy pozwalające na:
 1. dostęp do zgromadzonych danych,
 2. modyfikację zgromadzonych danych,
 3. usunięcie zgromadzonych danych,
 4. ograniczenie przetwarzania danych.

Zgodnie z nowymi przepisami możecie Państwo także:
 1. wnieść sprzeciw do zakresu przetwarzanych danych osobowych,
 2. przenieść dane do innych podmiotów,
 3. wnieść skargę do organu nadzorczego czyli Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Z powyższych praw można skorzystać poprzez specjalnie przygotowane formularze lub kontaktując się drogą mailową (adres: inspektor@autogielda.pl) lub za pomocą poczty tradycyjnej kierując pismo na adres: INTENTO - Zagórny, Miśkiewicz, Skowroński spółka jawna, Al. Jana Kasprowicza 46, 51-137 Wrocław z dopiskiem INSPEKTOR.
Komu udostępniamy zgromadzone dane?
Dane jakie pozyskujemy przetwarzane są wyłącznie przez nas (INTENTO) i Naszych Partnerów w celach realizacji zamówionych usług, w celach statystycznych, a za osobną zgodą również w celach marketingowych. Profilowanie Państwa danych jest możliwe tylko w przypadku udzielenia przez Państwa wyraźnej zgody. Pozyskane dane mogą zostać udostępnione także instytucjom upoważnionym z mocy prawa.
Dane osobowe przechowywane są 3 lata od ostatniej aktywności w serwisie chyba, że przepisy prawa stanowią inaczej. Okres ten jest liczony od 1 stycznia roku następującego po roku ostatniej aktywności.
Jak chronimy swoje Twoje dane?
Wszystkie połączenia z naszym serwisem są realizowane za pomocą bezpiecznego protokołu SSL. Zebrane dane gromadzone są na dyskach szyfrowanych skąd regularnie je archiwizujemy w formie zaszyfrowanej.

Administrator Państwa danych osobowych dokłada wszelkich starań aby dane były bezpieczne, nie zostały przypadkowo utracone, nie padły ofiarą nieuprawnionego dostępu do nich osób trzecich.

II. PLIKI COOKIES

Serwis - serwis internetowy www.autogielda.pl.

Pliki cookies (tzw. "ciasteczka") stanowią dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu i przeznaczone są do korzystania ze stron internetowych Serwisu. Cookies zazwyczaj zawierają nazwę strony internetowej, z której pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer.

Podmiotem zamieszczającym na urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu pliki cookies oraz uzyskującym do nich dostęp jest operator Serwisu autogielda.pl, z siedzibą Al. Jana Kasprowicza 46, 51-137 Wrocław oraz podmioty współpracujące ("Nasi Partnerzy").

Pliki cookies wykorzystywane są w celu:
 1. dostosowania zawartości stron internetowych Serwisu do preferencji Użytkownika oraz optymalizacji korzystania ze stron internetowych; w szczególności pliki te pozwalają rozpoznać urządzenie Użytkownika Serwisu i odpowiednio wyświetlić stronę internetową, dostosowaną do jego indywidualnych potrzeb;
 2. tworzenia statystyk, które pomagają zrozumieć, w jaki sposób Użytkownicy Serwisu korzystają ze stron internetowych, co umożliwia ulepszanie ich struktury i zawartości;
 3. utrzymanie sesji Użytkownika Serwisu (po zalogowaniu), dzięki której Użytkownik nie musi na każdej podstronie Serwisu ponownie wpisywać loginu i hasła;

W ramach Serwisu stosowane są dwa zasadnicze rodzaje plików cookies: "sesyjne" (session cookies) oraz "stałe" (persistent cookies). Cookies "sesyjne" są plikami tymczasowymi, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika do czasu wylogowania, opuszczenia strony internetowej lub wyłączenia oprogramowania (przeglądarki internetowej). "Stałe" pliki cookies przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika przez czas określony w parametrach plików cookies lub do czasu ich usunięcia przez Użytkownika.

W ramach Serwisu stosowane są następujące rodzaje plików cookies:
 1. "niezbędne" pliki cookies, umożliwiające korzystanie z usług dostępnych w ramach Serwisu, np. uwierzytelniające pliki cookies wykorzystywane do usług wymagających uwierzytelniania w ramach Serwisu;
 2. pliki cookies służące do zapewnienia bezpieczeństwa, np. wykorzystywane do wykrywania nadużyć w zakresie uwierzytelniania w ramach Serwisu;
 3. "wydajnościowe" pliki cookies, umożliwiające zbieranie informacji o sposobie korzystania ze stron internetowych Serwisu;
 4. "funkcjonalne" pliki cookies, umożliwiające "zapamiętanie" wybranych przez Użytkownika ustawień i personalizację interfejsu Użytkownika, np. w zakresie wybranego języka lub regionu, z którego pochodzi Użytkownik, rozmiaru czcionki, wyglądu strony internetowej itp.;
 5. "reklamowe" pliki cookies, umożliwiające dostarczanie Użytkownikom treści reklamowych bardziej dostosowanych do ich zainteresowań.

W wielu przypadkach oprogramowanie służące do przeglądania stron internetowych (przeglądarka internetowa) domyślnie dopuszcza przechowywanie plików cookies w urządzeniu końcowym Użytkownika. Użytkownicy Serwisu mogą dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących plików cookies. Ustawienia te mogą zostać zmienione w szczególności w taki sposób, aby blokować automatyczną obsługę plików cookies w ustawieniach przeglądarki internetowej bądź informować o ich każdorazowym zamieszczeniu w urządzeniu Użytkownika Serwisu. Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi plików cookies dostępne są w ustawieniach oprogramowania (przeglądarki internetowej).

Operator Serwisu informuje, że ograniczenia stosowania plików cookies mogą wpłynąć na niektóre funkcjonalności dostępne na stronach internetowych Serwisu.

Pliki cookies zamieszczane w urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu i wykorzystywane mogą być również przez współpracujących z operatorem Serwisu Naszych Partnerów.

W celu ograniczenia liczby niechcianych wiadomości (tzw. SPAMu) przesyłanych przez obecne w Serwisie formularze, wykorzystujemy technologię Invisible reCAPTCHA, której oprogramowanie może zbierać dane o sprzęcie/oprogramowaniu Użytkownika Serwisu, a następnie przesyłać je do firmy Google w celu analizy.

Wykorzystano wzór polityki cookies chroniony prawem autorskim, przysługującym IAB Polska.

źródło: http://wszystkoociasteczkach.pl

III. NASI PARTNERZY